pimapen
Üretici Bayi
pimapen
 

Tüketici Hakları

 

 • Ayıplı Mal ve Hizmet

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen, standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

 • Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur. Sanayi malını satın alırken mutlaka Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunu isteyiniz.

 • Garanti Belgesi

Garanti Belgesi, imalatçı veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle ücretsiz olarak tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

 • Sözleşmedeki Haksız Şartlar

Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

 • Taksitli Satış

Satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın sözleşmenin düzenlendiği anda teslim edildiği veya hizmetin yerine getirildiği satım türüdür.

 • Kampanyalı Satış

Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır.

 • Kapıdan Satış

Satıcının tüketicinin evine veya iş yerine gelerek yaptığı satışlar kapıdan satış olarak adlandırılmaktadır.

 • Mesafeli Sözleşmeler

Yazılı, görsel ve elektronik ortamda yada diğer iletişim araçları kullanılarak, satıcı ya da sağlayıcı ile yüz yüze gelmeden yapılan alışverişler mesafeli sözleşme olarak adlandırılır.

 • Tüketici Kredisi

Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir.

 • Kredi Kartları

Kredi kartı ile mal veya hizmet alımı sonucu nakdi krediye dönüşen veya kredi kartı ile nakit çekim suretiyle kullanılan kredilerde, kredi kartı sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

 • Abonelik Sözleşmeleri

Su, elektrik, doğalgaz, internet, cep telefonu, kablolu ve şifreli televizyon yayınları gibi tüketicilerin, abonelik sözleşmesiyle yararlanabildikleri hizmetlerdir.

 • Promosyon Kampanyaları

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; süreli yayın kuruluşlarının (gazete ve dergiler) kitap, sözlük, ansiklopedi, afiş, bayrak, poster, kaset, cd, vcd gibi süreli yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında promosyon kampanyası düzenleyemeyeceği bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde ise kupon biriktirme süresinin 60 günü geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 • Satış Sonrası Hizmetleri

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve her yıl vize edilen belgeyi ifade eder. 

S7500 Fantasia S7000 Maximus S7000 Horizon S6000 Quadro
Pimapen
FantasIa
Pimapen
maksImus
Pimapen
horIzone
Pimapen
quadro
S6000 Classic Slider Panjur Sistemi Sineklik Sistemi
Pimapen
ClassIc
Pimapen
SLIDER
Pimapen
Panjur
Pimapen
Sİneklİk

 

Pimapen Uygulama örnekleri ve diğer resimlere bakmak için burayı tıklayınız
 
 
 
 
 ©Pimapen Bayi Muendislik - Web Site : Aktif Medya   
 

pimapen
Pimapen

 
     

 

pimapen

  TopList Arabulsun Arama Motoru